Greece

Team Information:

Name Role
Petros Bregiannis Leader
Silouanos Brazitikos Deputy Leader
Antonios Melas Observer B

Contestants:

Name P1 P2 P3 P4 Total Medal
Nikolaos Kalosidis 5 4 10 1 20 BRONZE
Rafail Ketsetsidis 7 1 2 0 10
Dimitrios Chrysovalantis Melas 10 10 10 1 31 SILVER
Panagiotis Misiakos 10 10 7 0 27 SILVER
Filippos Ilarion Sytilidis 10 2 1 0 13 HM
Georgios Venizelos 10 10 1 0 21 BRONZE
Total: 52 37 31 2 122